ค้นหาเที่ยวรถ

สายเหนือHotHit

 • กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ-เชียงราย
 • กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน
 • กรุงเทพฯ-น่าน

สายอีสานHotHit

 • กรุงเทพฯ-อุดรธานี
 • กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
 • กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
 • กรุงเทพฯ-เลย(เชียงคาน)

สายใต้HotHit

 • กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
 • กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ-กระบี่
 • กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซื้อตั๋วไป-กลับ กทม-ภูเก็ต "บัสเอ๊กซ์เพรส" ลด 10% ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป